Farklı Türlerdeki Tümör Belirteçleri Hızlı Testler

Tümör belirteçleri, kanser hücreleri tarafından veya kansere yanıt olarak vücut tarafından üretilen maddelerdir. Bu belirteçler kan, idrar veya doku örneklerinde tespit edilebilir ve belirli kanser türlerine sahip bireylerde seviyeleri yükselebilir. Tümör belirteçleri, kanser tanısı, prognozu, tedaviye yanıtın izlenmesi ve nüksün tespitinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Yaygın tümör belirteçlerine kısa bir giriş:

1. Karsinoembriyonik Antijen (CEA): Esas olarak kolorektal kanser ve diğer gastrointestinal tümörlerle ilişkili olup, pankreas, mide ve meme kanseri gibi diğer kanserlerde de yüksek olabilir.

2.Prostat Spesifik Antijen (PSA): Öncelikle prostat kanserinin taranması ve izlenmesinde kullanılır.

3.Alfa-Fetoprotein (AFP): Hepatoselüler karsinom (karaciğer kanseri) ve bazı fetal anormalliklerle ilişkilidir, genellikle karaciğer kanserinin taranması ve izlenmesi için kullanılır.

3. Kanser Antijeni 125 (CA-125): Yumurtalık kanseriyle ilişkilidir, genellikle yumurtalık kanserinde tedaviye yanıtın izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.

4.Kanser Antijeni 15-3 (CA 15-3): Meme kanseriyle ilişkilidir, özellikle meme kanseri hastalarında hastalığın ilerlemesini ve tedavi yanıtını izlemek için kullanılır.

5. Kanser Antijeni 19-9 (CA 19-9): Pankreas kanseri ve diğer gastrointestinal tümörlerle ilişkilidir.

6. Dışkıda Gizli Kan (FOB): Dışkıda, kolorektal kanser ve diğer mide-bağırsak kanama bozuklukları dahil olmak üzere mide-bağırsak rahatsızlıklarının göstergesi olabilecek gizli kanı tespit eder. FOB testi, özellikle erken teşhis programlarında kolorektal kanser taramasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

7. Hemoglobin (Hb) ve Hemoglobin-Haptoglobin Kompleksleri (Hb+Hb-Hp): Bu belirteçlerin yüksek seviyeleri, belirli kanserler de dahil olmak üzere çeşitli durumlarla ilişkilendirilebilen hemolizi işaret edebilir. Hemoglobin ve kompleksleri spesifik tümör belirteçleri değildir ancak tanı amaçlı diğer testlerle birlikte kullanılabilir.

 

 

Tümör Belirteci Hızlı Testleri, kanser tarama programlarında, hastanın tedaviye tepkisinin izlenmesinde ve kanser nüksünün tespitinde değerli araçlar olabilir. Bununla birlikte, bir tümör belirtecinin varlığının tek başına kanser tanısı için yeterli olmadığını ve doğru teşhis ve tedavi için sıklıkla daha fazla klinik değerlendirme ve testin gerekli olduğunu belirtmek önemlidir. Ek olarak, tüm kanserler saptanabilir düzeyde tümör belirteçleri üretmez; dolayısıyla bu testler her kanser türüne uygulanamayabilir.

 


Gönderim zamanı: 2024-04-02 17:17:37
  • Öncesi:
  • Sonraki:
  • Mesajınızı Bırakın